Metodologie projektowania sieci – PBM

Damian Michalak
Damian Michalak Skomentuj

Sieci komputerowe to złożony organizm. W pewnym sensie jest to system naczyń połączonych – bardzo często zmiany wprowadzone w jednym miejscu objawiają się w zupełnie innym. Zmusza to nas, inżynierów sieciowych, do planowania takich zmian w sposób wyjątkowy ostrożny. W podejmowaniu trafnych decyzji mają za zadanie nas wspomóc metodologie takie jak opisana przeze mnie wcześniej PPDIOO. Dziś natomiast przyjrzymy się odświeżonej wersji tego procesu – jest to opracowany również przez Cisco model PBM. Zapraszam do lektury!

Czym jest i dlaczego powstał PBM?

Zanim przystąpisz do lektury tego artykułu, naprawdę mocno zachęcam do przeczytania o PPDIOO bo będzie tutaj dużo nawiązań do tej metodologii. 

Czym jest PBM? Jest to skrót od słów Plan, Build oraz Manage, czyli trzech głównych komponentów zaproponowanych przez Cisco w odświeżonej metodologii projektowania sieci. Dlaczego w ogóle powstał PBM? Otóż PPDIOO, pomimo że opisywał cały cykl życia sieci w sposób poprawny, nie opisywał go w sposób wystarczająco granularny. Każdy z sześciu elementów cyklu PPDIOO zawierał w sobie wiele kroków i potrzebnych do spełnienia warunków, które same w sobie bywały ciężkie do zapamiętania.

Wprowadzono więc nowy model, który składa się z trzech głównych faz cyklu życia sieci: planowania, wdrożenia i zarządzania infrastrukturą. Jest to znacznie bardziej intuicyjny podział niż miało to miejsce w przypadku PPDIOO:

Cykl życia sieci PBM, źródło: slideshare.net
Cykl życia sieci PBM, źródło: slideshare.net

Następnie Cisco podzieliło każdy z tych trzech dużych kroków na etapy opisujące w bardzo precyzyjny sposób zadania, które trzeba w nich wykonać. Omówimy je za chwilę.

PBM powstało po to, aby cykl życia sieci oraz metodologia ich projektowania były bardziej zrozumiałe i intuicyjne. W moim osobistym odczuciu postulaty te zostały spełnione i PBM trafia do mnie o wiele bardziej niż PPDIOO. Pozwól, że przekonam i Ciebie.

Faza pierwsza: Plan

Pierwszy krok modelu PBM, czyli Plan, dzieli się na trzy etapy przedstawione na poniższym wycinku cyklu życia sieci:

Faza Plan cyklu PBM
Faza Plan cyklu PBM

Plan to faza, w której naszym zadaniem jest opracowanie ogólnej strategii wdrożenia sieci, przeprowadzenie rozpoznania panujących w organizacji warunków oraz wymogów, opracowanie designu przyszłej sieci i skonstruowanie planu implementacji. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z trzech etapów.

Strategy and Analysis

W trakcie tego etapu jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie strategii przeprowadzenia transformacji sieci od stanu obecnego do pożądanego. W tym celu przeprowadzamy analizę organizacji pod kątem jej potrzeb i ograniczeń, tak aby zdefiniować możliwie jak najbardziej dopasowane rozwiązanie. Jednocześnie staramy się dostarczyć możliwie jak największe ROI, czyli Return On Investment.

Assessment

Zadaniem tego etapu jest zweryfikowanie obecnego stanu sieci pod względem zgodności z dobrymi praktykami branży sieciowej. W tym kroku identyfikujemy braki w istniejącej infrastrukturze względem stanu wymaganego w przyszłości.

Design

Zadaniem trzeciego etapu jest stworzenie skalowalnego i przejrzystego planu wdrożenia sieci, adresującego wszystkie wykryte w istniejącym rozwiązaniu braki. Na tym etapie powstają dokumenty takie jak LLD, HLD czy BOM, o których pisałem w artykule o PPDIOO.

Faza druga: Build

Drugi krok modelu PBM, czyli Build, dzieli się podobnie jak Plan na trzy etapy przedstawione na poniższym wycinku cyklu życia sieci:

Faza Build cyklu PBM
Faza Build cyklu PBM

Build to faza, w której naszym zadaniem jest walidacja wcześniej opracowanego planu oraz wdrożenie i migracja organizacji do nowego rozwiązania. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z trzech etapów.

Validation

Na etapie walidacji naszym zadaniem jest sprawdzenie czy zaproponowany design spełnia potrzeby organizacji. Weryfikujemy zatem plan pod kątem bezpieczeństwa nowego rozwiązania, skalowalności, dostępności oraz wydajności. W tym celu można wdrożyć prototyp nowej sieci (odizolowane środowisko zbudowane w labie w celu testowania konfiguracji). Drugą opcją jest tzw. pilot czyli wdrożenie na żywo w małej lokalizacji będącej w normalnym cyklu pracy (tzw. production site).

Deployment

Na tym etapie mamy do czynienia z faktycznym wdrożeniem wcześniej opracowanego planu na masową skalę. Instalujemy oraz konfigurujemy nowe urządzenia sieciowe, dbając cały czas o zapewnienie minimalnych przerw w działaniu sieci. Na tym etapie wspomaga nas proces change control.

Migration

Ostatni etap fazy Build to migracja, czyli stopniowe przenoszenie organizacji ze starego rozwiązania na nowe. Tutaj również wspomaga nas change control, który zapewnia minimalne przerwy w działaniu sieci oraz efektywną realizację planu wdrożenia sieci.

Faza trzecia: Manage

Trzeci i ostatni krok modelu PBM, czyli Manage, dzieli się na cztery etapy przedstawione na poniższym wycinku cyklu życia sieci:

Faza Manage cyklu PBM
Faza Manage cyklu PBM

Manage to faza, w której oddajemy wdrożone rozwiązanie do codziennego użytku i przechodzimy przez wiążące się z tym procesy. Jest to tzw. stan BAU czyli Business as Usual. W jego skład wchodzi m.in. wspieranie sieci, utrzymywanie jej w dobrej kondycji oraz zapewnienie poprawek i optymalizacji. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z czterech etapów.

Product Support

Na tym etapie jesteśmy odpowiedzialni za wspieranie działającej infrastruktury sieciowej od strony produktowej. Naszym zadaniem jest więc regularne aktualizowanie oprogramowania urządzeń sieciowych oraz ich inwentaryzacja. Etap ten zmniejsza ryzyko awarii w przyszłości i pozwala zachować świeżość wdrożonego rozwiązania.

Solution Support

Drugi etap fazy Manage to praca typowa dla zespołów Operations – wykrywanie na bieżąco usterek w obecnym rozwiązaniu i ich naprawianie. Wspomaga nas w tym proces Incident Management.

Optimization

Niektóre problemy wykryte w poprzednim kroku nie zawsze mogą być naprawione w prosty sposób. Są to zazwyczaj luki w designie, wymagające znacznie większych środków, aby je poprawić. Część z nich może być zaadresowana właśnie na etapie optymalizacji, podczas gdy inne mogą wymagać przejścia przez cykl PBM od początku, inicjując tym samym nowy projekt wdrożenia sieci.

Operations Management

Ostatni etap to zapewnienie przez kadrę zarządzającą odpowiednio wyszkolonego personelu do wspierania obecnego rozwiązania. Mamy tu zatem do czynienia z podnoszeniem kompetencji pracowników (certyfikacja) oraz zapewnieniem odpowiednich narzędzi do wspierania sieci (oprogramowanie do monitorowania oraz zarządzania siecią).

Więcej o projektowaniu sieci przeczytasz w książce CCDA Official Cert Guide.

Moim zdaniem PBM jest skutecznym odświeżeniem metodologii PPDIOO. Przedstawia poszczególne etapy cyklu życia sieci w sposób bardzo klarowny i przejrzysty, wyposażając nas, inżynierów sieci, w zestaw dobrych i sprawdzonych praktyk.

Jest to oczywiście moje zdanie i możesz się z nim nie zgodzić.

Zostaw komentarz
Otrzymuj powiadomienia z tej dyskusji
Powiadom mnie o
guest

0 - Ilość komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments