Więcej

  Ramka beacon pod lupą

  spot_img

  Komunikacja bezprzewodowa jest skomplikowanym procesem. Dziesiątki rodzajów ramek, wiele zależności między nimi i tak naprawdę wszystkie jednakowo potrzebne do wykonania pełnej transmisji. Ale jest jedna ramka, która zasługuje na szczególną uwagę. Taka, od której wszystko się zaczyna – ramka Beacon.

  Skanowanie pasywne

  Przyszły użytkownik sieci bezprzewodowej, zanim się do niej podłączy, musi się dowiedzieć o jej istnieniu. Jedną z dostępnych metod jest skanowanie pasywne i powiązana z nim ramka Beacon. Określenie „pasywne” skierowane jest do stacji klienckiej, która w całym tym procederze zachowuje się biernie. Stroną aktywną jest natomiast Access Point, który wysyła ramki Beacon w określonych odstępach czasu i z określoną zawartością.

  Schemat skanowania pasywnego w sieci Wi-Fi
  Schemat skanowania pasywnego w sieci Wi-Fi

  Interwał ramki Beacon

  Ramki Beacon wysyłane są w określonych odstępach czasu, które określa się mianem interwału tejże ramki. Długość takiego odstępu wyrażana jest w jednostkach TU (ang. Time Unit):

  1 TU = 1024 mikrosekundy

  W niektórych źródłach możesz spotkać się z informacją, że TU wynosi 1000 mikrosekund, co oczywiście jest błędnym sformułowaniem spowodowanym prawdopodobnie chęcią zaokrąglenia tej wartości dla łatwiejszego zapamiętania. System binarny leży u podstaw sieci komputerowych, dlatego też ta liczba jest potęgą dwójki.

  Wielu producentów sprzętu sieciowego jako wartość domyślną i zalecaną interwału wskazuje 100 TU:

  100 TU = 100 x 1024 mikrosekundy = 102,4 milisekundy

  W przybliżeniu otrzymujemy 100 milisekund. Można więc powiedzieć, że w ciągu jednej sekundy oczekujemy wysłania 10 ramek Beacon. W praktyce spotkasz się z różnym podejściem odnośnie konfiguracji tego parametru, oczywiście w zależności od producenta sprzętu sieciowego. I tak oto możesz natknąć się między innymi na jedną z poniższych możliwości:

  • interwał podany w milisekundach,
  • interwał podany w ilości TU,
  • częstotliwość wysyłania, czyli ile razy w ciągu jednej sekundy.

  Kolejny element konfiguracji zależny od producenta to poziom szczegółowości na jakim można dokonać zmiany interwału. Do wyboru możemy mieć między innymi zakresy zmian dla:

  • całego SSID, czyli dla wszystkich AP rozgłaszających to SSID,
  • pojedynczych AP,
  • konkretnego radia (2,4 GHz lub 5 GHz) na wszystkich AP,
  • konkretnego radia (2,4 GHz lub 5 GHz) na danym AP,
  • poszczególnych BSSID, czyli konkretnego SSID na danym radiu (2,4 GHz lub 5 GHz) na danym AP.

  Wysyłanie ramki Beacon w praktyce

  Pozostają do wyjaśnienia dwie kwestie. Pierwsza z nich odnosi się do faktu, że Access Point może mieć mnóstwo ramek danych w kolejce do wysłania do klientów. Jak zatem zapewnić priorytet dla ramek Beacon? Sposób jest bardzo prosty – w każdym interwale czasowym Access Point wstrzymuje transmisję danych i na sam początek kolejki wrzuca ramkę Beacon, która zostanie wysłana przy najbliższej okazji.

  Ale zaraz, sieci bezprzewodowe korzystają z medium bezprzewodowego, które z natury działa jak half-duplex, czyli w danej jednostce czasu tylko jedna stacja może transmitować. Zatem co się stanie gdy przyjdzie pora na wysłanie ramki Beacon a medium jest zajęte? O tym również pomyślano – ramki Beacon powinny być wysyłane w równych odstępach czasu określonych przez interwał, ale jeśli w danym momencie medium jest zajęte, to ramka Beacon powinna zostać wysłana po prostu przy najbliższej okazji. Taką sytuację obrazuje poniższy rysunek, a dokładniej drugi interwał:

  Transmisja ramek Beacon w zatłoczonym medium
  Transmisja ramek Beacon w zatłoczonym medium

  Zauważ jeszcze jedną rzecz – w trzecim interwale nie było możliwości wysłania ramki Beacon, ponieważ Access Point ani razu nie wygrał rywalizacji o dostęp do medium. Ramki Beacon nie kumulują się i niewysłana ramka po prostu pozostaje w kolejce na potrzeby rozgłaszania SSID w kolejnym interwale. Dlatego też w czwartym interwale mamy tylko jedną ramkę Beacon, a nie dwie.

  Kluczowe aspekty

  Jak już wiesz, ramki Beacon wysyłane są przez Access Pointy. Dzięki nim AP ma możliwość poinformowania klientów o sieciach bezprzewodowych, które oferuje. Dlatego też na zawartość ramki Beacon składa się mnóstwo danych potrzebnych do nawiązania połączenia pomiędzy klientem i AP. Szczegóły przedstawię Ci w drugim rozdziale, teraz zdradzę tylko, że są to między innymi takie parametry jak SSID, częstotliwość, kanał, wspierane standardy i prędkości, poziom zabezpieczeń dostępu itp.

  Pojedyncza ramka Beacon może posiadać informacje o tylko jednej sieci bezprzewodowej. Zatem Access Point mający skonfigurowane 5 różnych SSID, za każdym razem będzie musiał wysłać 5 osobnych ramek Beacon. Biorąc pod uwagę domyślny interwał, czyli 102,4 milisekund, AP w ciągu jednej sekundy musi wysłać aż 50 ramek Beacon! W związku z tym warto pamiętać o poniższych dobrych praktykach:

  • Nie zmieniaj domyślnego interwału – około 100 milisekund to wartość jak najbardziej wystarczająca dla klientów. W skrajnych przypadkach możesz pomyśleć o zwiększeniu tej wartości w celu ograniczenia narzutu spowodowanego ruchem typu management w zatłoczonym środowisku.
  • Ramki Beacon wysyłane są z najniższą prędkością wymaganą w danym SSID – rozważ wyłączenie najniższych prędkości, dzięki temu zmniejszysz narzut ruchu typu management przy jednoczesnym zachowaniu domyślnego interwału i wielu SSID.

  Zawartość ramki Beacon

  Standard IEEE 802.11-2016 w jasny sposób definiuje format ramki typu management, do jakiej zalicza się ramkę Beacon. Ogólne założenie jak takie samo jak w przypadku ramek danych – na początku jest nagłówek, po nim następuje ciało ramki, a na końcu znajduje się suma kontrolna. Poniższy rysunek przedstawia właśnie ramkę typu management:

  Format ramki typu management
  Format ramki typu management

  Serce ramki Beacon, czyli pole Frame Body, zawiera wszelkie istotne informacje na temat rozgłaszanej sieci bezprzewodowej. Uwaga, zgodnie ze standardem IEEE 802.11-2016 pole Frame Body może pomieścić ponad 67 dodatkowych pól (niektóre opcjonalne), a w nich kolejne parametry i zmienne! Wypunktujemy wszystkie z nich, a na niektórych skupimy się nieco bardziej korzystając między innymi z przykładowej ramki Beacon dostępnej na stronie Wireshark (plik “Network_Join_Nokia_Mobile.pcap”). Gorąco zachęcam do zebrania próbki ruchu bezprzewodowego z własnej sieci i przejrzenia jej pod kątem informacji obecnych w ramkach Beacon.

  Informacje z warstwy fizycznej

  Pierwsze istotne informacje na temat Access Pointa można znaleźć w części radiowej:

  Informacje zebrane z radia stacji klienckiej
  Informacje zebrane z radia stacji klienckiej

  Z tych informacji wynika, że ta sieć bezprzewodowa na pewno obsługuje pasmo 5 GHz – AP rozgłasza się na kanale 64, częstotliwość 5320 MHz. Dodatkowo wiemy, że ramka została wysłana z prędkością 6 Mb/s i korzystając ze standardu IEEE 802.11a.

  Informacje o sile odebranego sygnału (-43 dBm) i poziomie szumu (-95 dBm) są niezwykle istotne dla stacji klienckiej, ponieważ na tej podstawie wybiera ona najlepszy dla siebie punkt dostępowy.

  Nagłówek ramki

  Następnie przyjrzyjmy się nagłówkowi w przykładowej ramce Beacon:

  Nagłówek ramki Beacon
  Nagłówek ramki Beacon

  Z tych informacji wynika, że jest ramka typu management, a dokładniej mówiąc ramka Beacon. Pole 'Version’ posiada domyślną wartość zero, która na tę chwilę jest jedyną możliwą do użycia. Pozostałe wartości są obecnie zarezerwowane na wypadek poważnych zmian w standardzie IEEE 802.11.

  Pola 'Receiver address’ i 'Destination address’ wskazują, że jest to ramka typu broadcast, tzn. każda stacja bezprzewodowa może zapoznać się z jej zawartością.

  Pole 'BSS Id’ zawiera adres MAC powiązany z danym SSID na konkretnym radiu/AP. Dzięki temu stacja kliencka wie do kogo adresować ewentualną próbę podłączenia do sieci bezprzewodowej.

  Zawartość Frame Body

  Pora przyjrzeć się bliżej zawartości pola Frame Body. Jak już wspomniałem standard IEEE 802.11-2016 definiuje ponad 67 dodatkowych pól wewnętrznych:

  1. Timestamp

  Wartość reprezentująca czas jaki upłynął od momentu włączenia AP. Pole ma długość 8 bajtów, a przedstawiona wartość wyrażona jest w mikrosekundach. Szybkie obliczenia wskazują, że:

  2^64 mikrosekund ~= 585 000 lat

  Licznik resetuje się do zera w momencie restartu lub wyłączenia AP, a także po przekręceniu licznika, czyli po niecałych 585 000 lat… 🙂

  Jest to niezwykle ważny licznik – dzięki niemu stacje bezprzewodowe mogą zsynchronizować zegary i poprawnie prowadzić komunikację.

  Pole Timestamp
  Pole Timestamp

  2. Beacon interval

  Interwał Beacon, który szczegółowo omówiliśmy w pierwszym rozdziale.

  Pole Beacon Interval
  Pole Beacon Interval

  3. Capability Information

  Pole informujące między innymi o wymaganiach z zakresu bezpieczeństwa transmisji, a także służące do określenia Service Set do którego należy stacja wysyłająca Beacon – zatem czy jest to ESS (Access Point) czy IBSS (połączenie Ad-hoc).

  4. Service Set Identifier (SSID)

  Nazwa sieci bezprzewodowej. Może mieć maksymalnie 32 znaki.

  W poniższym przykładzie SSID składa się z 9 znaków i brzmi 'martinet3′:

  Pole SSID
  Pole SSID

  5. Supported Rates and BSS Membership Selectors

  Pole zawierające maksymalnie 8 prędkości wspieranych przez dany Access Point. Prędkości można podzielić na:

  • podstawowe (Basic Rates) – takie, które są wymagane,
  • wspierane (Supported Rates) – dodatkowo wspierane, niewymagane do podłączenia.

  AP musi rozgłaszać co najmniej jedną podstawową prędkość. Każdy klient, który chce połączyć się z danym AP, musi wspierać wszystkie podstawowe prędkości jakie on rozgłasza.

  W poniższym przykładzie do Basic Rates należą 6 Mb/s, 12 Mb/s i 24 Mb/s.

  Pole Supported Rates

  6. DSSS Parameter Set

  Element rozgłaszany przez AP korzystające z mechanizmu DSSS. Więcej o DSSS przeczytasz w dedykowanym artykule.

  7. CF Parameter Set

  To pole można znaleźć tylko w ramkach Beacon wygenerowanych przez AP używający mechanizmu PCF (Point Coordination Function). Informacje w nim zawarte służą do zarządzania mechanizmem PCF, w którym to AP decyduje o kolejności dostępu do medium bezprzewodowego.

  8. IBSS Parameter Set

  To pole można znaleźć tylko w ramkach Beacon wygenerowanych przez stacje połączone w IBSS (sieć Ad-hoc).

  9. Traffic indication map (TIM)

  Informacje zawarte w polu TIM są przydatne dla stacji klienckich działających w trybie oszczędzania energii. AP używa parametru DTIM (Delivery Traffic Indication Map) w celu poinformowania stacji klienckich o posiadaniu lub braku zbuforowanych ramek broadcast lub multicast.

  10. Country

  Zawiera informację o kraju w jakim odbywa się komunikacja. Wpływa to na zakres kanałów dozwolonych do użytku i maksymalnej mocy transmisji zatwierdzonej w danym państwie.

  Pole Country
  Pole Country

  11. Power Constraint

  Ten element jest pomocny w przypadku transmisji na kanałach z zakresów UNII-2 oraz UNII-2 Extended, które w niektórych regionach używane są także przez radary pogodowe, wojskowe i cywilne. Zawiera informację o maksymalnej mocy transmisji z jaką może nadawać AP, przy jednoczesnym uniknięciu interferencji z radarami.

  12. Channel Switch Announcement

  W przypadku wykrycia radaru AP powinien zmienić kanał, i w tym polu może poinformować stacje klienckie o następnym wybranym kanale.

  13. Quiet

  AP może zarządzić okres ciszy, w którym żadna stacja nie powinna transmitować. Dzięki temu AP jest w stanie przetestować kanał pod względem obecności radarów.

  14. IBSS DFS

  15. TPC Report

  16. ERP

  17. Extended Supported Rates and BSS Membership Selectors

  Zawiera informacje o prędkościach, które nie zmieściły się w polu '5. Supported Rates and BSS Membership Selectors’. Używane tylko wtedy, gdy jest więcej niż 8 prędkości.

  18. RSN

  Zawiera informacje o dozwolonych metodach szyfrowania i uwierzytelniania w sieci bezprzewodowej.

  W poniższym przykładzie do szyfrowania ramek typu broadcast i multicast wykorzystuje się TKIP, ruch typu unicast szyfrowany jest przy użyciu AES, a stacje klienckie uwierzytelniają się poprzez podanie hasła dostępu do sieci (PSK).

  Pole RSN (Robust Security Network)
  Pole RSN (Robust Security Network)

  19. BSS Load

  20. EDCA Parameter Set

  21. QoS Capability

  22. AP Channel Report

  23. BSS Average Access Delay

  24. Antenna

  25. BSS Available Admission Capacity

  26. BSS AC Access Delay

  27. Measurement Pilot Transmission

  28. Multiple BSSID

  29. RM Enabled Capabilities

  30. Mobility Domain

  Pole używane przez AP z włączoną obsługą standardu IEEE 802.11r, czyli Fast BSS Transition. Jest to standard umożliwiający szybki i bezpieczny roaming klientów pomiędzy AP należącymi do tego samego ESS (Extended Service Set).

  31. DSE registered location

  32. Extended Channel Switch Announcement

  33. Supported Operating Classes

  34. HT Capabilities

  35. HT Operation

  36. 20/40 BSS Coexistence

  37. Overlapping BSS Scan Parameters

  38. Extended Capabilities

  39. FMS Descriptor

  40. QoS Traffic Capability

  41. Time Advertisement

  42. Interworking

  43. Advertisement Protocol

  44. Roaming Consortium

  45. Emergency Alert Identifier

  46. Mesh ID

  47. Mesh Configuration

  48. Mesh Awake Window

  50. MCCAOP Advertisement Overview

  51. MCCAOP Advertisement

  52. Mesh Channel Switch Parameters

  53. QMF Policy

  54. QLoad Report

  55. HCCA TXOP Update Count

  56. Multi-band

  57. VHT Capabilities

  58. VHT Operation

  59. Transmit Power Envelope element

  60. Channel Switch Wrapper element

  61. Extended BSS Load element

  62. Quiet Channel

  63. Operating Mode Notification

  64. Reduced Neighbor Report

  65. TVHT Operation

  66. Estimated Service Parameters

  67. Future Channel Guidance

  Last. Vendor Specific

  Ramka Beacon jest szczególnym elementem złożonej komunikacji bezprzewodowej. Można powiedzieć, że to od niej wszystko się zaczyna, ponieważ jest podstawą mechanizmu skanowania pasywnego. Składa się z ogromnej ilości informacji, które są niezbędne do nawiązania połączenia pomiędzy klientem i AP. Czas pokaże jak rozwinie się ta ramka, ale nie zanosi się na to, żebyśmy mieli kiedykolwiek ją pożegnać. I dobrze!

  Jak myślisz, w jaki sposób zbadanie ramki Beacon może pomóc w rozwiązaniu problemu w sieci Wi-Fi?

  🗳 Jak przydatna była ta publikacja?

  Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 8

  Brak ocen. Bądź pierwszy!

  Dziękujemy za ocenę! Zapraszamy Cię do obserwowania NSS w mediach społecznościowych!

  Przykro nam, że ta publikacja okazała się być dla Ciebie nieprzydatna!

  Uwaga: Twój głos będzie liczony tylko jeśli udzielisz feedbacku używając formularza poniżej.

  Jak możemy poprawić tę publikację?

  Łukasz Kowalski
  Network Architect, Współtwórca Na Styku Sieci

  2 KOMENTARZE

  guest
  2 - Ilość komentarzy
  Sortuj wg najstarszych
  Sortuj wg najnowszych Sortuj wg najlepszych
  Inline Feedbacks
  View all comments
  jacek felczak

  Fajny sposób opisu prosty przejrzysty i zawiera to co najważniejsze

  Przygotowujesz się do certyfikacji CCNA?

  Zapisz się na nasz NSSletter, a co tydzień we wtorek rano otrzymasz porcję sieciowej wiedzy oraz porady dotyczące certyfikacji.

  Uzupełniając powyższe pole wyrażasz zgodę na otrzymywanie od GetGoodNet Damian Michalak z siedzibą we Wrocławiu newslettera zawierającego treści edukacyjne. Zgodę możesz wycofać w każdym czasie.

  NSS na Social Media

  1,611FaniLubię
  72ObserwującyObserwuj
  134ObserwującyObserwuj
  1,220SubskrybującySubskrybuj

  Najnowsze artykuły

  spot_img

  Może Cię też zainteresować...

  2
  0
  Co sądzisz na temat tej publikacji? Zostaw proszę komentarzx
  ()
  x