Tag: native vlan

Konfiguracja VLANów na przełącznikach Cisco

Sieci VLAN stanowią jeden z podstawowych elementów konfiguracji sieci lokalnej. Umożliwiają elastyczne

Jakub Krawczyk Jakub Krawczyk