Tag: SAE

Wireless mesh – kwintesencja życia bez LAN-u

Idea zastąpienia połączeń kablowych przez połączenia bezprzewodowe jest podstawową składową konceptu sieci…

Łukasz Kowalski Łukasz Kowalski

WPA2 to przeżytek – czas na WPA3!

Bezpieczeństwo sieci jest obecnie bardzo gorącym tematem. Mówi się, że informacja jest…

Łukasz Kowalski Łukasz Kowalski