Tag: RIB

CEF – Cisco Express Forwarding – przegląd technologii

Często się słyszy sformułowanie "packet switching" w kontekście przekazywania pakietów przez routery.…

Damian Michalak Damian Michalak