Tag: Precursor

Wireless mesh – kwintesencja życia bez LAN-u

Idea zastąpienia połączeń kablowych przez połączenia bezprzewodowe jest podstawową składową konceptu sieci…

Łukasz Kowalski Łukasz Kowalski