Tag: Mesh GATE

Wireless mesh – kwintesencja życia bez LAN-u

Idea zastąpienia połączeń kablowych przez połączenia bezprzewodowe jest podstawową składową konceptu sieci

Łukasz Kowalski Łukasz Kowalski