Tag: IPv4

DHCP dla IPv4 – czym jest i jak działa?

Jednym z wymogów sieci komputerowych opartych o protokół IP jest posiadanie unikalnego

Jakub Krawczyk Jakub Krawczyk

Klasowy podział adresów IPv4

Nieodłącznym elementem sieci komputerowych jest związana z nimi adresacja. Pomimo powstania nowego,

Damian Michalak Damian Michalak