Tag: AP

Obalamy mity ze świata Wi-Fi

Jest coś takiego w ludziach, co powoduje ciągłe i powtarzające się przeinaczanie…

Łukasz Kowalski Łukasz Kowalski

Wireless mesh – kwintesencja życia bez LAN-u

Idea zastąpienia połączeń kablowych przez połączenia bezprzewodowe jest podstawową składową konceptu sieci…

Łukasz Kowalski Łukasz Kowalski