Aruba Clustering – wprowadzenie

W tym artykule kontynuuję rozpoczęty już jakiś czas temu wątek rozwiązań WLAN od firmy Aruba. Jak zapewnić wysoki poziom dostępności sieci Wi-Fi? ArubaOS w wersji 8 dostarcza technologię o nazwie Clustering, która potrafi zwiększyć niezawodność sieci na poziomie kontrolera sieci bezprzewodowej.

Czym jest Clustering?

Sama nazwa Clustering z pewnością przynosi Ci na myśl ogólny zamysł tego rozwiązania. Chodzi mianowicie o to, że urządzenia określanie mianem Managed Devices (MD) mogą łączyć się w grupy nazywane klastrami. Za MD uważamy oczywiście Mobility Controllery, czyli kontrolery sieci bezprzewodowej. Tak utworzony klaster staje się logiczną całością i tworzy redundantne rozwiązanie na poziomie warstwy kontrolerów.

Idea Clusteringu nie jest tożsama z technologią Stateful Switchover (SSO) znaną ze świata Cisco. Otóż kontrolery Aruba tworzące klaster działają jednocześnie i wszystkie mogą w tym samym czasie służyć za punkt przyłączenia Access Pointów (AP). A tym samym oczywiście mogą też przenosić ruch klientów Wi-Fi.

Warto od razu nadmienić, że technologia Clusteringu dostępna jest od wersji oprogramowania ArubaOS 8. Ponadto musi być to wdrożenie z wykorzystaniem Mobility Masterów (MM), zatem odpada model z Master Controllerem dobrze znany z wersji ArubaOS 6. Dodatkowo w klastrze mogą znaleźć się tylko Mobility Controllery, a nie Mobility Mastery. Dla otrzymania redundancji na poziomie MM przeznaczony jest protokół VRRP.

W powyższym akapicie pojawiło się wiele sformułowań istotnych dla zrozumienia konceptu ArubaOS 8. W celu poznania różnić między Mobility Masterem, Mobility Controllerem i Master Controllerem zachęcam Cię do przeczytania poniższego dedykowanego artykułu.

Poniższy rysunek przedstawia koncept Clusteringu w ArubaOS 8.

Aruba Clustering w architekturze ArubaOS 8 - klaster składający się z 3 MC
Aruba Clustering w architekturze ArubaOS 8 – klaster składający się z 3 MC

Potencjalne benefity

Oczywistym zyskiem używania technologii Clusteringu jest rzecz jasna zwiększenie niezawodności sieci poprzez wprowadzenie w niej redundancji. Poniżej przedstawiam dokładniej kilka bardziej szczegółowych aspektów.

Seamless roaming

Przełączanie pomiędzy kolejnymi Access Pointami, które jest niewidoczne dla użytkownika końcowego, to podstawa dzisiejszej mobilności w sieciach Wi-Fi. Aruba ma na to bardzo prosty pomysł – w ich rozwiązaniu klient jest powiązany z konkretnym MC, ale niekoniecznie z tym samym MC do którego przyłączony jest AP świadczący obecnie usługi dla tego klienta. Ruch klienta, jego sesja, informacje L2/L3 są cały czas powiązane z tym konkretnym MC. Dzięki temu przełączanie pomiędzy kolejnymi AP staje się dla klienta przezroczyste.

Client Stateful Failover

Otrzymujemy pełną redundancję w ramach klastra. W przypadku utraty jednego MC cały ruch dotychczas obsługiwany przez niego przenoszony jest automatycznie na inny MC w klastrze. A dlaczego Stateful Failover? Dlatego, że dla każdego klienta wybrane są dwa MC – podstawowy i zapasowy. W przypadku utraty podstawowego MC, zapasowy MC jest świadomy istnienia danego klienta i z łatwością utrzyma sesję jego ruchu.

Client Load Balancing

Klienci są automatycznie rozkładani pomiędzy MC w ramach jednego klastra.

AP Load Balancing

AP są automatycznie rozkładani pomiędzy MC w ramach jednego klastra.

Zasady używania Clusteringu

Istnieje kilka zasad dotyczących używania Clusteringu i formowania samego klastra. Kilka z nich już się pojawiło w tym artykule. Dla Twojej wygody zebrałem je wszystkie poniżej. Powinieneś zawsze o nich pamiętać decydując się na wdrożenie WLAN-u od Aruby w swojej sieci.

 • Clustering jest dostępny tylko w modelu wdrożeniowym z użyciem MM.
 • Klaster mogą tworzyć tylko MC. W skład klastra nie mogą wchodzić MM.
 • Nie jest wymagana dodatkowa licencja ani specjalne oprogramowanie żeby korzystać z Clusteringu.
 • MC działające w klastrze mogą służyć za punkt przyłączenia zarówno dla Campus AP (CAP), jak i dla Remote AP (RAP).
 • W skład klastra mogą wejść wszystkie MC Aruba serii 70xx i 72xx, a także wirtualne Mobility Controllery (VMC).
 • Wszystkie MC w danym klastrze muszą działać na dokładnie tej samej wersji oprogramowania ArubaOS 8.
 • Model redundancji o nazwie HA AP Fast Failover znany z oprogramowania ArubaOS w wersji 6 wyklucza się wzajemnie z Clusteringiem. Zatem można użyć albo jedno albo drugie, ale to już jest niejako pokłosie wybranego modelu wdrożeniowego (oczywiście lepiej ArubaOS 8 i Clustering).
 • Jeśli do MC w klastrze podłączone są RAP-y to wielkość klastra ograniczona jest do 4 MC.
 • W ramach jednego klastra nie można mieszać MC sprzętowych z wirtualnymi.
 • Mieszanie fizycznych MC z różnych serii (czyli 70xx z 72xx) w ramach jednego klastra jest technicznie możliwe, ale nie jest rekomendowane. Mieszanie MC różnych serii ogranicza wielkość klastra do 4 MC.

Ograniczenia ilościowe

Jak już wspomniałem w poprzednim paragrafie istnieją pewne ograniczania dotyczące ilości MC w jednym klastrze. Generalnie można wskazać trzy zasady, w zależności od używanych modeli MC:

 • Gdy używamy wyłącznie fizycznych MC serii 72xx możemy ich mieć maksymalnie 12 w klastrze.
 • Jeśli używamy wyłącznie fizycznych MC serii 70xx możemy ich mieć maksymalnie 4 w klastrze.
 • Używając wyłącznie wirtualnych MC możemy ich mieć maksymalnie 4 w klastrze.

Pamiętaj, że wskazane dotychczas ograniczenia i parametry mogą się z czasem zmieniać w zależności od kolejnych wersji oprogramowania. Dlatego zawsze projektując sieć odwołuj się do oficjalnej i aktualnej dokumentacji wybranego producenta. Dzięki temu oszczędzisz sobie kłopotów i niepotrzebnych wydatków spowodowanych zmianami detali w architekturze rozwiązania.

Clustering vs HA AP Fast Failover

Wspomniałem o dwóch wykluczających się wzajemnie pomysłach na zwiększenie niezawodności sieci WLAN. Jest to kolejna okazja na porównanie cech architektury i dostępnych usług w ArubaOS 8 (Clustering) i ArubaOS 6 (HA AP Fast Failover). Poniższa tabela przedstawia porównanie cech obu tych rozwiązań.

Jak widać w ArubaOS 8 położono silny nacisk na możliwość zwiększenia niezawodności sieci. Do tego można dorzucić pełne wsparcie transparentnej mobilności dla użytkowników co rusz łączących się do innych AP zakotwiczonych na innych MC.

Podsumowując ten wstęp do Clusteringu uważam, że idea tego rozwiązania jest naprawdę ciekawa i przystępna. Na duży plus z pewnością można zaliczyć brak dodatkowych kosztów licencyjnych oraz skalowalność usługi. Każdy powinien w Clusteringu znaleźć coś odpowiedniego dla siebie, niezależnie od wielkości obsługiwanej sieci.

Jeśli używasz Clusteringu w swojej sieci to gorąco zachęcam Cię do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami w sekcji komentarzy. Na jakie problemy dotychczas natrafiłeś? Jeśli natomiast Aruba jest dla Ciebie nowym doświadczeniem to również zapraszam do działu komentarzy i podzielenia się na świeżo swoimi odczuciami na temat tej technologii.

🗳 Jak przydatna była ta publikacja?

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 4

Brak ocen. Bądź pierwszy!

Dziękujemy za ocenę! Zapraszamy Cię do obserwowania NSS w mediach społecznościowych!

Przykro nam, że ta publikacja okazała się być dla Ciebie nieprzydatna!

Uwaga: Twój głos będzie liczony tylko jeśli udzielisz feedbacku używając formularza poniżej.

Jak możemy poprawić tę publikację?

Łukasz Kowalski
Network Architect, Współtwórca Na Styku Sieci